Thứ Ba, 25 tháng 4, 2023

Xác Lập TOP Bánh Mì Nổi Tiếng TP hcm

Tiệm Bánh Mì Cụ Lý Vinh Dự Được vào TOP 5 Tiệm Bánh Mì Nổi Tiếng tại Tp hcm 

Bánh Mì Cụ Lý Vinh Dự Được Trao Bằng XÁC LẬP GIÁ TRỊ TOP VIỆT NAM 🇻🇳

 ( do Hội KỶ LỤC VIỆT NAM 🇻🇳 - HIỆP HỘI DU LỊCH TP HCM Trao Tặng )


 do Hội KỶ LỤC VIỆT NAM 🇻🇳 

HIỆP HỘI DU LỊCH TP HCM 

-> Trao Tặng HUY CHƯƠNG 🏅

-> Bằng XÁC LẬP Bán Trên 50 Năm 
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét